معرفی محصول فروس سولفات (بیماری آنمی فقر آهن)

آنمی فقرآهن چیست؟
آنمی فقرآهن شایع ترین نوع کم خونی است و زمانی اتفاق می افتد که ذخیره آهن دربدن کاهش می یابد. بدن براي ساختن هموگلوبين به آهن نياز دارد. هموگلوبين پروتئيني در گلبول‌هاي قرمز خون است كه اكسيژن را از ريه‌ها به ساير قسمت‌هاي بدن مي‌رساند. هنگامی که گلبول‌های قرمز و یا هموگلوبین کافی در خون وجود نداشته باشد، فرد دچار آنمی می شود.

بطور کلی آهن در بدن انسان در گلبول قرمز، مغز استخوان و کبد ذخیره شده است که بیشترین مقدار آن در گلبول قرمز ذخیره شده است. آهن بصورت فریتین در سلول ها ذخیره می شود. 80 درصد مقدار آهن مورد نیاز بدن از طریق تخریب گلبول های قرمز و 20 درصد از طریق جذب از دستگاه گوارش تامین می شود. تنها راه دفع آهن از طریق قاعدگی در خانم ها می باشد.

آیا می دانید که:
  • مقدار نیاز به آهن در یک مرد بالغ 1mg/day و در یک خانم قبل از یانسگی 1/4mg/day است.
  • بیشترین مقدار جذب خوراکی آهن از قرص و شربت های حاوی آهن و بعد گوشت و جگر است. مقدار جذب آهن از تخم مرغ کمتر است و از همه کمتر جذب آهن از سبزیجات (اسفناج) است.
  • ویتامین C، جذب آهن را افزایش می دهد اما غلات و چای از جذب آهن می کاهند.
  • فریتین حالت ذخیره آهن در سلول های بدن است که میزان نرمال فریتین برای مردان در محدوده µg/dL 100- 50  و برای زنان در محدوده 30-25 µg/dL می باشد. میزان نرمال آهن در خون در محدوده 150-50 µg/dL قرار دارد.

۱۳۹۶/۰۲/۱۲
shahredaru.com
شرکت