تازه ها
صفحه اصلیتازه هاامگا 3 از عملکرد مغز محافظت می‌کند
امگا 3 از عملکرد مغز محافظت می‌کند

امگا 3 از عملکرد مغز محافظت می‌کند

براساس یک مطالعه جدید، امگا 3 روغن ماهی می تواند در مقابل آسیب مغز ناشی از سوء مصرف الکل محافظت کند. ماده اصلی موجود در امگا 3 دوکوزاهگزانوئیـک نام دارد که ماده موثر در این واکنش های سلولی است و بهتریـن عامل برای ساختـار مغزی به حساب می آید. مطالعات قبلـی نشـان داده اند که مصرف بیـش از حد نوشیـدنی های الکلـی در طولانی مدت، آسیب های مغزی و خطر ابتلا به زوال عقل را افزایـش می دهد.


تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۹

 (تعداد بازدید : 3182)