صفحه اصلی������ ���������� ���������� �������� 14 �������� 2017

روز جهانی اهدای خون، 14 ژوئن 2017

روز 14 ژوئن 2017، روز جهانی اهدای خون با هدف افزایش سطح آگاهی عمومی مردم نسبت به نیاز به خون و اهمیت اهدای خون داوطلبانه و تشویق تعداد بیشتری از مردم برای اهدای خون مستمر نامگذاری شده است، این روز برای گرامیداشت و تشکر از افرادی است که خون خود را بدون هیچ گونه چشم داشتی تنها برای نجات جان بیماران اهدا می کنند. خون سالم، نجات دهنده زندگی است. همه روزه، در سراسر جهان بسیاری از افراد به خون و فرآورده های خونی نیاز پیدا می کنند، بطوریکه از هر سه نفر مردم دنیا، یک نفر در طول زندگی احتیاج به تزریق خون و فرآورده های خونی پیدا می کند. امسال سازمان بهداشت جهانی در برگزاری روز جهانی اهدکنندگان خون، بر بحران های جهانی تاکید دارد به دلیل اینکه جهان و به ویژه خاورمیانه با انواع بحران های طبیعی نظیر سیل و زلزله و بحران غیر طبیعی مانند جنگ مواجه است. بشر همواره در طول تاریخ در معرض آسیب های جدی ناشی از بروز بیماری های گوناگون، بلایای طبیعی و حوادث بوده است. با پیشرفت علم و فناوری اگر چه از اثرها و پیامدهای این مسائل کم شده اما نیاز به خون سالم همچنان اولویت خود را حفظ کرده و هنوز هیچ جایگزین مناسبی برای خون انسان کشف نشده است. بنابراین مدیریت سیستم خون در زمان بحران، یکی از چالش هاي اصلی در زمینه خدمات انتقال خون است. وقوع بلایاي طبیعی می تواند تاثیر نامطلوبی روي اهداکنندگان خون، کارکنان، فرآیندهاي انتقال خون، تدارکات و امکانات و در کل زنجیره تامین این محصول داشته باشد. به همین جهت، سازمان جهانی بهداشت شعار روز جهانی اهدای خون را در سال 2017 " نیازخون همیشگی است، اهدا کننده مستمر بمان" برگزیده است تا از این طریق بر نقش حیاتی انتقال خون در نجات زندگی انسان ها و ارتقاء سلامت میلیون ها انسان در هر سال تاکید نماید و بتواند انگیزه کافی در افراد جهت اهدای خون مستمر بدون چشم داشت مالی به عنوان الگوهای سلامت عمومی ایجاد نماید.

روز جهانی اهدای خون، 14 ژوئن 2017

آخرین گزارش منتشر شده سازمان جهانی بهداشت حاکی از آن است که نزدیک به 113 میلیون واحد اهدای خون در سال در جهان صورت می گیرد که از این میزان نزدیک به 101 میلیون اهدای خون کامل بوده است. سهم کشورهای عضو مدیترانه شرقی حدود 9/9 میلیون واحد بوده که از این میزان سهم ایران بیش از دو میلیون واحد اهدای خون بوده است یعنی نزدیک به 21 درصد از کل خونهای اهدایی در 21 کشور عضو منطقه مدیترانه شرقی نظیر: ایران ،کویت، اردن، لبنان، قطر، عمان، امارات متحده عربی و .... بوده است. شاخص اهدای خون به ازای هر هزار نفر جمعیت بین 0/3 تا 56 بوده است. متوسط نرخ اهدا در میان کشورهای با درآمد بالا 32/1، در کشورهای با درآمد متوسط 14/9، در کشورهای با درآمد پایین 7/8 به ازای هر هزار نفر جمعیت است. ایران از معدود کشورهایی است که از سال 2007 به اهدای خون صددرصد داوطلبانه دست یافته است. این موفقیت مرهون اهداکنندگان ایثارگر و مستمر خون است که بدون چشمداشت و با اهداف انسان دوستانه عصاره وجودی خود را به بیماران بستری و نیازمند به خون در بیمارستانها اهدا می کنند. در سطح جهان بیش از 30 درصد اهدای خون توسط بانوان صورت می پذیرد که در میان مناطق طبقه بندی شده توسط سازمان جهانی بهداشت، منطقه مدیترانه شرقی دارای کمترین نرخ اهدای خون توسط بانوان است که 7 درصد می باشد. در کشور ما شاخص اهدای خون بانوان در حال حاضر به طور متوسط نزدیک به 4/5 درصد می باشد.